USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Yeni Ekonomi Modeli

10-10-2022

 Cümleyi anlamak, yeni ekonomi modelini anlamak de­mekti. Siz anladınız mı? Hayır diyorsanız, açık ki cümleyi anlamadığınız için. Kim bilir belki de cümlenin amacı buydu. Ya da modeli anlatma zorluğu nedeniyle bu cümle kuruldu. Sayın Bakanın bu tip cümleler kurmayı sevdiğine daha önce de şahit olmuştuk, belki de bu he­vesten olmuştur. Ancak mutlaka bir sır olmalı. Sırrı bulur­sanız cümleyi anlamanız, cümleyi anlarsanız modeli anlamanız mümkün olacak.

Sayın Bakan bilgili ve dolu bir insan. Hem alaylı hem de mektepli. İş insanlarına hitap ederken, söylenmesi gerek­tiği gibi, söylüyor ancak vatandaş anlamıyor ve sosyal medya karışıyor. Eksejere eden de var, aklınca eğlenen de, ama kim kiminle eğleniyor o da müphem. Belki de sır budur. Sosyal medya çok ciddiye alınmıyor mu? Adı üs­tünde sosyal medya. Hani ucuz sosyal konutlar deniyor ya. Onun gibi. Şimdi galiba sansür bile gelecekmiş.

Neydi o cümle, ha­tırlayalım. Şöyle de­mişti sayın Bakan:

“Neo klasik eko­nomi düşüncesin­den, epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günü­müzde giderek ön plana çıkan; davra­nışsal ekonomi ve nöro ekonomiyle daha fazla önem ka­zanmaktadır.”

Ben tam anlayama­dım. Google’da, anlaşı­lamayan sözcüklerin Türkçe karşılıkları ko­nusunda biraz zaman harcadım. Galiba yaklaşık olarak söylenen şu:

“Geçmişten gelen, alışılagelmiş klasik (neoklasik) eko­nomi düşüncesinden, ideolojiden bilime geçişi (episte­molojik kopuş), uygulamada da temsil eden, farklı düşünce (heterodoks), günümüzde giderek ön plana çıkan; piyasaya göre hareket eden (davranışsal) eko­nomi ve ihtiyaçlara göre karar alan (nöro) ekonomi daha fazla önem kazanmaktadır.”

Tercüme de yetersiz gibi. Toparlarsak ben şöyle anla­dım. Doğru değil ise hata bizdedir.

“Geçmişten gelen, alışılagelmiş, klasik ekonomi dü­şüncesi yerine, günümüzde klasik fikirden bilimsel fikre geçişi uygulamada da temsil eden farklı dü­şünce öne çıkmaktadır. Ve piyasaya göre hareket eden, ihtiyaçlara göre karar alan ekonomi modeli önem kazanmaktadır.”

Peki sır nerede? Aklıma takılan soru ise, neden sayın Bakanın ifade ettiği şekilde bir yeni ekonomi mode­line ihtiyaç duyuldu?

Acaba neoklasik ekonominin günahı ne? Bugün eko­nomide yaşanan sorunların hemen hepsi, zaten son 5 yıl­dır neoklasik kurallara uyulmaması nedeniyle ortaya çıkmadı mı?

Eğer üretime değer verilse idi ithalat rekorları ve rekor dış ticaret açıkları, bütçe disiplinine uyulsa idi rekor bütçe açıkları, tasarrufa değer verilip para basılmasa idi düşük değerli milli para sorunları bu mertebeye çıkmaz, enflas­yon sorunu da bu derece büyümezdi. Yanlış mı?

Şimdi yeni ekonomi modeli nasıl bir heterodoks yakla­şım sergileyecek de, bir süre sonra, öz ekonomi, hakiki ekonomi gibi isimler konmuş yeni yeni modeller gün­deme gelmeyecek acaba? Bildiğimiz ekonomide piyasa­lara göre hareket etmek ve ihtiyaçlara göre karar almak zaten her zaman vardı. Ancak neoklasik ekonomi kuralla­rını yok sayarak, akşamdan sabaha nöro ekonomi diye karar alırsanız kolay gelsin, işiniz zor. Keşke vatandaşın böyle lüksleri olsa da daha az etkilense.

Ya da keşke petrol ya da doğalgazı bulsak da her türlü epistemolojik kopuş için, heterodoks yaklaşım ve nöro ekonomik trials environment tez sayılıp akademik araş­tırma addedilse. Hani ucuz ifade ile deneme tahtası değil de bilimsel araştırma yaptık denebilse. Ancak bugün o gün değil. Vatandaş nefes almadan, tencere dol­madan, karnı doymadan değil.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?