USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Gençliğe tavsiyelerim

03-10-2022

Ayrıcı ulusal çapta yayınlanan gazete­lerin de ekonomi sayfalarını ve iş dünya­sındaki gelişmeleri adım adım takip ederim.

Hatta çevremdeki gençlere de tavsi­yede bulunuyor, okumalarını teşvik ve tavsiye ediyorum.

Ülkemizde hemen hemen her gazete­nin kendine göre bir siyasi tercihi var ve bunu saygı ile karşılıyorum.

En önemlisi de 20 yıldır Bursa’mızda yayınlanan ekonomi gazetesine bilgi, bi­rikim ve tecrübelerimi paylaşıyorum.

Yazı yazmanın sorumluluğu içinde, Dünya basınını haftalık olarak yayınla­nan bir gazetenin Türkçe çevirisinden takip ediyorum.

Bir anlamda Dünya çapında şöhret olmuş ekonomist ve sosyal alanda şöh­ret olmuş yazarların fikrini de takip etmiş oluyorum.

Zaman zaman da yatağa gitmeden önce, Dünyada neler oluyor diye CNN, BBC, EURONEWS, BLOOM­BERG ve ELCEZİRE gibi ünlü kanalları seyredi­yorum.

Aslında biraz İngi­lizce bilmek yetiyor, ancak yetmediği yerde de ana başlıklar ve alttaki kısa yorumları teknolojik aletler ile çevirerek anlıyorum.

Ülkemizde ve dünyada neler oluyor diye kendime dert ediniyorum, bazen de işlerin yoğunluğu ve yoğun program olduğu zaman kaçırıyorum.

Kaçırdığım zamanlarda kendimi Dün­yadan bihaber ve sorumsuz biri olarak hissediyorum.

Bu yazıyı asıl yazmaktaki amacımın ilki gençlere de tavsiye etmek ikincisi ise…

Onca haber okuyup takip eden biri olarak son zamanların en spekülasyonlu haberlerini izliyor, bir taraftan da endişe duyuyorum. Son bir ayda neler oluyor dünyadan derseniz alışagelmişin dı­şında olarak; Hindistan’da ve Pakistan’da tarihlerinde görülmemiş sel baskınları, tarım alanlarının daralması ve çevre ül­kelerini de etkileyecek gıda krizinden bahsediliyor.

Rusya-Ukrayna savaşında giderek ge­rilen ortam, etkileri ve Rusya’da ilan edi­len seferberlik, İtalya’daki seçimler…

Özellikle Avrupa merkezli kanallar bu haberlere ve göçen Rusların görüntüle­rine çokça yer veriyorlar.

Diğer taraftan Rusların kesmiş olduğu doğalgaz akışı ve Avrupa’nın kışı nasıl geçireceği, nelerin olacağı ve kimlerin nasıl etkileneceği vurgulanıyor.

Dünyada halen daha devam eden te­darik sıkıntısı ve makine üretiminde kul­lanılan ileri teknolojik ara malların sıkıntısı ve bunun kasıtlı yapıldığı görüş­leri.

Bu arada Çin’deki nakliye fiyatlarının düşmesi ile ülkemizin ihracatının olum­suz etkilenme endişesi.

Diğer taraftan Rusya’nın sürpriz refe­randumları ve doğal gaz akışını kesmesi ile ihracatta nasıl etkileneceğimiz.

Afrika’dan Avrupa ülkelerine kaçak göçmen sorunu ki ülkemiz de bu işten olumsuz olarak payını alıyor.

Dünyada baş gösteren kuraklık, Ame­rika’da çok sayıda insa­nın öldüğü Florida’daki tayfun ve sel baskınları.

Olumsuz hava koşul­ları, orman yangınları ve neticesinde getire­ceği kuraklık ve açlık sı­kıntısı.

Ülkemizde devam eden yüksek enflasyon ve devamında artan fi­yatların getirdiği olum­suzluklar.

Yazımın ana amacı ise eğer iş dünyasında iseniz ve dünya ile çalışıyorsanız meydana gelen her türlü ekonomik ve sosyal olaylar…

Ülkemizin diğer ülkeler ile olan ilişki­leri dolaylı ve dolaysız olsun bizleri de etkiliyor. Takip ettiğiniz zaman neyin nasıl olacağını az çok kestirebiliyor ve ona göre tedbir alabiliyorsunuz.

Yine ayrıca ülkemizin Avrupa Birliği ile olsun, diğer ülkeler ile olsun yapmış ol­duğu global anlaşmaların da ne anlama geldiğini ve sorumluluklarımızı kavrama açısından çok önemli olduğunu görme­mizi sağlamaktadır. Gençler ve iş dünya­sının içinde olan herkes bu yolu takip etmenin çok çok faydasını göreceklerdir.

Okuyun, dünyayı takip edin, seyredin, dilinizi geliştirin, dinleyin. Dünyayı takip etmenin gelen yurtdışı ziyaretçileri ile anlaşmayı kolaylaştırdığını da keşfede­ceksiniz.

Gençliğe ve iş dünyasına tavsiye edi­yorum.

Saygılarımla

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?