USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Sanayicinin derdi

19-09-2022

 Günümüzde özellikle kalifiye çalışan noktasında yetersizliğimizin olduğu bilinmek­tedir. Ülkemizdeki hakim sosyal ve ekonomik koşulla­rın da insanları çalışma hayatına katılmasının önlendiğine şahit olmaktayız. Tarihi negatif faiz uygu­lamasınında insanları çalışmaktan alıkoyduğunu gör­mekteyiz.

Türkiye son yıllarda yetişmiş insanını yurt dışına kap­tırmaktadır. Artan sayılarla koluna altın bileziğini tak­mış vatandaşımız daha iyi şartlarda çalışmak ve yaşamak için dünyanın dört bir tarafına göç etmekte­dir. Gidenlerin yerine aynı özelliklerde elaman bulma arayışında olan şirket­ler de mevcut kısıtlı insan kaynağı piyasa­sında talep yaratmak­tadır. Sanayici üretim durmaması için ne ya­pacağını şaşırmış du­rumdadır.

Diğer taraftan hayat pahalılığı ve tarihi rekor negatif faiz poli­tikası nedeniyle çalış­maktan vazgeçen yetişmiş personelin et­kisi durumu daha da çıkılmaz hale getir­mektedir.

Çalışanlar teklif edi­len ücretlerin bugünün şartlarında anlamsız kaldığı düşüncesiyle maaşlı işleri geçici bir çözüm olarak görmektedir.

Neden görmesin ki; borçlanarak bugün ne alırsanız alın kısa sürede enflasyon artışına bağlı olarak para kazanma imkanı ortadadır. Sistem borçlan, al, bekle, üretme, adam çalıştırma ve para kazan demektedir. Nasıl tefeci faizi kötü bir şeyse, nega­tif faiz de işte böylesi kötü bir şeydir.

Çalışmayı, üretmeyi anlamsızlaştıran, başka­larının paralarıyla spe­külatif kazanç sağlanmasının yolunu açan bir politikadır bu.

Görünen mevcut koşul­ların devam etmesi durumunda insan kaynağı sorunun artarak devam edeceğidir. İnsanımızın ülkesinde çalışa­cağı, mutlu ve huzurlu olacağı ortamı sağlayamazsak daha çok manşet atıp dertleniriz.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?