USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Tescillere check-up!

01-08-2022

 Bir tasarım tescilini 5 yılda bir yenilemek kaydıyla 25 yıla kadar koruyabilirsiniz. Bir tek marka tescili 10 yılda bir yenilenerek süresiz ko­ruma sağlayabilir. Uzun yıllar koruma sağlanan bu tescil­lerde çoğu zaman ilk başvuruda ne konuşulduysa o şekilde işlem yapılır sonrasında yaşanan değişikliklerin tescil belgelerine yansıtılması ihmal edilir.

Bu ihmalin ortadan kaldırılması ve sağlıklı bir tescil hakkına sahip olabilmek için arada tescillerinize bir check-up yaptırmalısınız. Tescil belgenizde bir eksiklik ol­ması durumunda herhangi bir noktada ihtiyacınız olması halinde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Maalesef başvurudan belge gelene kadar geçen sürecin uzun olmasından kay­naklı belgede istenilen düzeltme veya istenilen yeni bir belge hemen alınamaz. Tesciller işletmenize ayrıcalık sağ­layan, karınızı yükselten soyut varlıklarınızdır. İşyerinizde makinelerinize yaptığınız bakımlar gibi bu belgelerinize de bakımlarını yaptırmalısınız.

Tescil belgeleriniz­deki check-up neleri kapsar;

Unvanınızın güncel unvanınız olup olma­dığının kontrol edil­mesi.

Adresinizin güncel adres olup olmadığı­nın kontrol edilmesi.

Eğer marka tesci­liyse logonuzun gün­cel olup olmadığının kontrol edilmesi.

Aynı markaya için alınmış farklı sınıfta başvuruların kontrol edilmesi, gerekirse birleştirilmesi.

Yıllar içinde değişen faa­liyet alanlarınız varsa onların tescil belgenizde olup olma­dığının kontrol edilmesi.

Değişen kanun ve uygulamalara göre tescillerinizin ko­ruma kapsamında olup olmadığının kontrol edilmesi

Belki ilk başvuru yaptığınız zamanlarda başkasında tes­cilli olduğu için alamadığınız markalarınız veya faaliyet alanlarınız varsa o alanların hala dolu olup olmadığının kontrolü.

Tescillerinizin yenilemelerinin zamanında yapılıp yapıl­madığının, tescillerinizin hala aktif olup olmadığının kontrol edilmesi.

Patent ve tasarım tesciline konu ürünlerinizin geliştiri­lip geliştirilmediğinin incelenmesi, geliştirildiyse tescilini­zin onu kapsayıp kapsamadığının kontrol edilmesi.

Tescilinizin hangi ülkeleri kapsadığı, yeni ihracat yaptı­ğınız ülkelerin koruma kapsamında olup olmadığının kontrol edilmesi.

Bizim tescillerimiz zaten günceldir diye düşünmeyin, siz yine de bir check-up’a sokun. Bakın neler çıkacak.

Şirketinize ve size sağlıklı bir hafta dilerim.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?