Dr. Mevci ERGÜN

Dr. Mevci ERGÜNYAZILARI

Ön sözleşme sorunu Uygulamada, ön sözleşme kurulmadan doğrudan asıl sözleşme yapılması, adeta kural haline gelmiştir. 24 Haziran 2021 13:29

Teknik bilginin korunması Teknik bilgi (Know How); bir şeyin, işin nasıl yapılacağını bilme olarak tanımlanır. 15 Haziran 2021 17:34

Tacirin basiretli davranma yükümlülüğü ve dürüstlük kuralı Anonim şirket, limited şirket ve diğer tacirler ile kiraya verenler arasında kurulan kira sözleşmelerinden dolayı çeşitli uyuşmazlıkların doğması olasıdır. 08 Haziran 2021 12:08

Soykırım ve insanlığa karşı suçlar hukuku araştırma enstitüsü Basın ve yayım organlarından, Yüksek Öğretim Kurulu’nun “Soykırım Ve İnsanlığa Karşı Suçlar Enstitüsü” nün kuruluş çalışmalarına başladığı haberini öğrenmiş bulunmaktayız. 08 Haziran 2021 12:07

Ölen kişinin mirasçılarına icra takibi Ölen kişinin mirasçılarına icra takibi yapılması, mirasın reddedilmesi haline göre değişkenlik göstermektedir. 27 Mayıs 2021 20:51

İnternet alan adları İnternet alan adı (domain name), internet üzerinde bulunan bilgisayar veya İnternet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan internet protokol (Kısaca “IP”) adresini tanımlayan adlar olarak tanımlanmaktadır. 10 Mayıs 2021 15:19

Kamuda güvenlik soruşturması 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu (Kısaca “KGSAK”)17 Nisan 2021tarihinde yürürlüğe girdi. 04 Mayıs 2021 15:18

Soykırım yalanı Amerika Birleşik Devletleri (Kısaca “ABD”) Senatosu, geçtiğimiz günlerde, sözde Ermeni soykırımı iddiaları konusunda Türkiye’ye karşı olumsuz bir karar almıştır. 26 Nisan 2021 15:17

Yapay zekanın tahkimde uygulanması Ekohaber Gazetesinin 24/10/2014 tarihli sayısında yayımlanan makale metni şöyledir; “Bu çalışmaların bir halkası da İstanbul’un uluslar arası finans merkezi olması için diğer yanda Londra örneğinde olduğu gibi, bir tahkim merkezine de alt yapı olarak sahip olması gerekmektedir.(...) 19 Nisan 2021 10:40

Yapay zekanın yasa sorunu Yapay zekâ, insan doğal zekâ yapısından farklı olarak, etkileşimli makineler ya da bilişim sistemleri vasıtasıyla inceleme ve değerlendirme yeteneği olarak ifade edilmektedir. 12 Nisan 2021 10:38

Anayasanın değiştirilmesi Yazılı ve görsel medyadan, ülkemiz gündeminde, Anayasa değişikliğinin yer aldığını izlemekteyiz. 06 Nisan 2021 13:58

İdari makamların etkinliğin yasaklanmasında özeni Bildirimli veya bildirimsiz olmasından bağımsız olarak, toplantı, yürüyüş veya diğer etkinliklerin düzgün bir şekilde yapılmasını güvence altına almak amacı ile, idari makamlara, makul ve uygun önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik olarak baştan yasaklanma kararı alma yetkisi tanınmıştır. 30 Mart 2021 12:11

Yatırımcıya tahkim çözüm yolu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen Singapur Sözleşmesi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nda, küresel uyuşmazlıkların çözümlenmesinde “Tahkim” e de yer verilmiştir. 30 Mart 2021 12:10

İnsan hakları eylem planı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yakın günlerde, 9 amaç 50 hedef ve 393 faaliyet içeren “İnsan Hakları Eylem Planı”nı açıkladı. Bu Eylem Planında; “Kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrenciler, kendi dini bayramlarında izinli sayılacak” hakkına da yer verilmiştir. 18 Mart 2021 00:03

Pandemide sağlayıcının çalışanla sorunu Ülkemizde yaşanan pandemi döneminde e – ticaret yolu ile alışverişte önemle bir yoğunluk gözlenmektedir. Satıcı kuruluş, aldığı siparişleri genellikle motorsikletli kişiler aracılığı ile müşterilerine ulaştırmaktadırlar. 08 Mart 2021 21:09

Doktorun ölümünde güvenli olmayan ilaç sorunu Bursa’da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde baş asistan doktor olarak görev yapan Sayın Mustafa Yalçın, kayak yapmak için gittiği Uludağ’da intihar etmiştir. 01 Mart 2021 21:07

Davada kesinlik sınırı ve yetkide öncelik sırası İki aracın trafik kazasında çarpışması sonucu hasar meydana gelir. Zarar gören, oluşan hasar bedeli ve kazanç kaybı için icra takibi başlatır. 22 Şubat 2021 21:04

Sürücü belgesinin iptali 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Sürücü adaylarında aranacak şartlar” başlıklı 41 inci Maddesi bir kısım hükmüne göre; “Sürücü belgesi alacakların; (…) 15 Şubat 2021 21:01

Tareks Taahhütnamesi 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de Ekonomi Bakanlığınca “Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği” (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2011/53) yayımlanmıştır. 08 Şubat 2021 20:59

Dijital mecralarda kişisel verilerin korunması WhatsApp tarafından, yazımsal hata nedeniyle kullanıcıların ticari ve kişisel verilerini Google’a aktarıldı. Bundan sonra, yeni güncelleme adı altında, gizlilik politikasını değiştirme ve sözleşme onayı istemesi suretiyle kullanıcı verilerinin paylaşılacağı gündeme getirildi. 01 Şubat 2021 20:56

Covid – 19 virüs ölümünden hastanenin sorumluluğu Küresel ölçekte Covid – 19 virüsünden dolayı ölümlerin yaşandığı bir süreçten geçmekteyiz. Konunun sadece insan sağlığı ile sınırlı olmadığı ve çeşitli boyutlarda yansımalarının bulunduğu duraksama konusu olmasa gerekir. 00 0000 00:00

İdare ecrimisilinde alternatif çözüm Ecrimisil, haksız yere bir taşınmaza zilyed olup ondan yararlanan kişiden alınan ve kullanma karşılığını oluşturan tazminat olarak tanımlanmaktadır. 18 Ocak 2021 20:38

Mal ve hizmet tedarikinde geç ödeme tutarı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 (7) madde fıkra hükümleri uyarınca; “ .. alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hâllerde uygulanacak faiz oranını ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez 11 Ocak 2021 20:35

Kredi kartında bankanın sorumluluğu Tüketicinin, bankaca verilen kredi kartından bilgisi ve rızası hilafına mail order yöntemiyle Bankaya üye işyerinden yapılan alışveriş nedeniyle Bankanın sorumlu olup olmayacağı konusunda tereddütler yaşandığı ve bazı bankaların iade talebini karşılamadığı olaylar yaşanmaktadır. 10 Mart 2021 20:33

Covid – 19 hastalık aşısında AKO Yeni ilaçlar geliştirmek ve piyasaya sürülmesi için klinik öncesi ve klinik çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 28 Aralık 2020 20:31

Hukuk reformuna dokunuş Günümüzde izlenen basın ve yayımlardan, “Hukuk ve Demokrasi Reformu” konusunda çalışmalar olduğu yolunda haberler izlemekteyiz. Bu alanla ilgili olarak ilgili çevrelerin aşağıda belirtilen konulardaki tespitlerimizin dikkate alınacağını umut etmekteyiz: 21 Aralık 2020 20:29

ISLAMOPHOBIA Yazılı basında, merkezi İngiltere’de bulunan Arap İnsan Hakları Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamada; “ Avrupa Birliği’ne (AB) Fransız Hükümetinin Müslümanlara karşı uyguladığı sert politikalara sesiz kalmamaları çağrısı yapıldı. 14 Aralık 2020 20:26

Senede bağlanmamış çıplak payın devri Paylar senede bağlanmamış olsa bile, senede bağlanana kadar geçen dönemde varlıklarını sürdürmeye devam etmektedirler. Bunun anlamı, senede bağlanmamış payın da tıpkı senede bağlanmış paylar gibi her türlü hukuki işleme konu teşkil edebilmeleridir. 07 Aralık 2020 20:23

Özel hayat ve hayatın gizli alanını ihlal Özel hayat kişilik hakları içerisinde özel bir öneme sahip olup, demokratik bir hukuk devletinde vazgeçilmez nitelik taşır. Zira özel hayat kişiliğin en temel çekirdeği olarak da kabul edilir. Kişi, bütün varlığıyla bir bütün olarak olup, özel hayat da bu bütünün bir parçası olarak kabul edilmektedir. 00 0000 00:00

Haçlı seferleri Ankara Dil Tarih Ve Coğrafya Fakültesi “Tarih” bölümünde öğrenci olduğum sıralarda, işlenen pek çok tarih konusu arasında “Haçlı Seferleri” de yer almaktadır. Bu vesile ile başta Sayın Prof. Dr. İnalcık olmak üzere, tüm hocalarımıza en içten şükranlarımı ve saygılarımı arz ederim. 23 Kasım 2020 20:19

Anonim şirket yönetim kurulunun depremde ölenlerden dolayı sorumluluğu İzmir’de yaşanan deprem sonrasında, yıkılan yapı yüklenici (müteahhit) yetkilileri tutuklanmıştır. Bu çalışmada, yüklenici anonim şirket ise, gerçekte hangi yöneticinin ayıplı yapıdan (eserden) dolayı sorumlu olması hukuki yönü ile incelenmiştir. 16 Kasım 2020 20:16

Hastanın tıbbi müdahale konusunda bilgilendirilmesi Kişilik haklarının korunması, hak sahibinin vücut bütünlüğüne yönelik her tür girişim hakkında serbest karar alabilmesini gerektirir. 09 Kasım 2020 18:01

Taşıt takas sistemi Taşıt alım ve satışlarında pek çok kişi dolandırılmakta ve bu sebepten mağduriyetler yaşanmaktadır. 03 Kasım 2020 17:53

Marka olabilecek işaretler Kanuni tanımına göre marka, üç unsurdan oluşmaktadır. Bunlar, “işaret”, “sicilde gösterilebilir olması” ve “ayırt edici” nitelik taşıyan unsurlardır. Teşebbüs tanımın bir unsuru olmamakla birlikte, tanımda etkili bir kavramdır. 26 Ekim 2020 17:21

Vücut bütünlüğü ile ilgili yasal düzenlemeler Genital muayene suçu düzenleniş itibariyle takibi şikâyete bağlı bir suç olmayıp, soruşturma ve kovuşturması re’sen yapılan suçlardandır. 19 Ekim 2020 18:00

Tıbbi etik kuralların önemi Sağlıklı bir yaşam, bütün insanların en büyük dileğidir. Ancak, insan hayatında her zaman sağlıklı bir yaşam olmamakta, çeşitli hastalıklar kendini göstermektedir. 06 Ekim 2020 17:40

Tıbbi müdahalede açık rıza sorunu T.C. Anayasasının 17’ nci maddesine göre; “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. 28 Eylül 2020 16:51

Doktor hakkında tazminat davasında zamanaşımı başlangıcı Tıbbi müdahale sonucunda hastanın zarar görmesi olası olup, sonrasında doktor ve/veya istihdam olunduğu kurum ya da kuruluşlar hakkında tazminat (maddi ve manevi tazminat) davaları açılmaktadır. 22 Eylül 2020 17:25

Estetik ameliyattan dolayı tazminat İnsanların bazıları, ister kadın ister erkek olsun, çeşitli sebeplerle bedenlerine (vücutlarına) dövme yaptırırlar. 15 Eylül 2020 17:20

Mess teknoloji merkezi 29/08/2020 Tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Madeni Eşya İşverenleri Sendikası (Kısaca “MESS”) Teknoloji Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. 08 Eylül 2020 17:44

Tüketici mahkemelerinde dava şartı istisnası Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesinde sıkça rastlanılan sorunlardan biri de, tüketici ile satıcı ve/veya sağlayıcı arasında ortaya çıkan olası uyuşmazlığın çözümlenmesi için tüketici hakem heyeti veya arabulucudan hangisine başvuruda bulunulması konusunda yaşanan tereddütlerdir. 01 Eylül 2020 16:36

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi, yani kişinin bir sendikaya girme veya girmeme, sendikal faaliyete katılıp katılmama iradesi; anayasa’nın 51 inci, siyasal ve medeni haklar uluslararası sözleşmesi’nin 22 nci, 87 no.lu sendika özgürlüğü ve sendikalaşma hakkının korunması sözleşmesi’nin 2 nci, 98 no.lu örgütlenme ve toplu pazarlık ha 25 Ağustos 2020 16:33

İnternet sitesinde yayımlanan haber nedeniyle tazminat istemi İnternet sitelerinde yayımlanan haberler nedeniyle, kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu gerekçesiyle manevi tazminat davaları açılmaktadır 18 Ağustos 2020 17:57

İçerik ve yer sağlayıcının yurt dışında bulunması 5651Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un (Kısaca “İOYDHK”) bazı hükümlerinde, 29/7/2020 tarihli ve 7253 sayılı Kanun ile değişiklikler öngörülmüştür. 11 Ağustos 2020 17:54

GİZLİ KAMERA KAYITLARININ DELİL SAYILMASI Kişilerin özel yaşamlarının ve haberleşmenin gizliliği İlkelerinin 20, 22. maddelerinde güvence altına alındığı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 38/6. maddesinde, kanuna aykırı olarak elde edilen bulguların delil olarak kabul edilemeyeceği ifade edilmiş, tarafı olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (İHAS) 8. maddesinde özel yaşamın gi 04 Ağustos 2020 17:52

DOKTORUN ÖNERİSİ İLE ÖZEL HASTANEYE TEDAVİ İÇİN BAŞVURAN HASTANIN TAZMİNAT İSTEMİ Hatalı tıbbi müdahale sonucu bedensel zararlar meydana gelmiş ya da ölüm gerçekleşmiş olabilir. 28 Temmuz 2020 17:50

HEKİM HUKUKU Kişinin hayat, sağlık ve beden bütünlüğü üzerindeki hakkı, kişilik hakkına dahil mutlak bir haktır. Ayrıca, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri bulunmaktadır. 21 Temmuz 2020 17:48

Terör suçu mağduru zararının giderilmesi Uluslararası insan hakları hukukunda, hakları ihlal edilen veya bir suçun mağduru olan kimsenin, eylemi gerçekleştirenden uğramış olduğu zararların giderilmesini isteme hakkı vardır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 8. maddesi, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 2/3-a maddesi ile İşkencenin Önlenmesine Dair Birleşmiş Milletle 14 Temmuz 2020 12:12

Biyoteknolojide yaşanan aşama Biyoteknoloji, sadece rekombinant DNA moleküllerinin oluşturulmasını değil, aynı zamanda bu moleküllerin kopyalarının veya klonlarının da elde edilmesini temin için replikasyonlarını gerçekleştirmesini sağlar. 17 Temmuz 2020 12:11

Mevsimlik iş ve kampanyalı iş sözleşmesinin feshi Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenmeyen sektörlerin olduğunu söylemek zor olsa gerekir. 30 Haziran 2020 16:35