Av. Bahadır Yazıcı

Av. Bahadır YazıcıYAZILARI

Siber saldırıyı bildirme yükümlülüğü Siber saldırı, bugün en küçük işletmeden en büyük holdinglere, devletlere kadar uzanan bir sorun. 06 Nisan 2021 14:02

Siber saldırıyı bildirme yükümlülüğü Siber saldırı, bugün en küçük işletmeden en büyük holdinglere, devletlere kadar uzanan bir sorun. Siber saldırıları önlemek için alınması gereken teknik tedbirler elbette ki elzem, zira bu tedbirler olmadan hem “kolay av” durumuna düşmek, hem de idari/cezai/hukuki yaptırımlara tabi kılınmak kaçınılmaz. 30 Mart 2021 12:33

İmza Sirküleri ve Genel Kurullar Pratikte var olup da, kanun maddeleriyle düzenlenmeyen bir belgedir İmza Sirküleri. Uygulamada, hem şirket yetkililerinin hem de imzanın bir arada teyit edilmesi için kolaylık olması amacıyla kullanılır. Ancak hukuki bağlayıcılığı, her durumda mevcut değildir. Gerçek hukuki yetkiyi gösterme yetkisi kanunen bulunmayan ve yetkiyi garanti etmeyen belg 30 Mart 2021 12:32