Bursa'nın eski bir mahallesi idi

Reyhan ile Balıkpazarı arasındaydı. Mahalleye adını veren mescidi, 1499 yılında, Söle Mehmed Paşa yaptırmıştır. Bu kişi Meydancık ve Tomrukönü mescitlerini de yaptırmıştır. Mahalle Enbiyaoğlu olarak da anılmaktaydı. Anlamı, peygamber oğludur. Mahallenin adı, Cumhuriyetten sonra aynı anlama gelen Yalvaçoğlu olarak değiştirilmiştir. (BOA. Temettuât Defterleri, no.7477) (Bak. ENBİYA)

Raif Kaplanoğlu