Kestel’de bulunan türbede, 1673 yılından önce buraya sürülen ünlü Osmanlı bilimcilerinden Şeyh Vani Mehmet Efendi yatmaktadır.

Aslında Vani Mehmet Efendi, yaptırdığı caminin son cemaat yerinde gömülüdür. Bu açıdan örneği olmayan bir türbedir. Türbenin üzeri ahşap ve kırma çatıyla örtülüdür. Sandukası, girişin hemen sağında ve son cemaat yerinin ortasındadır. Baş ve ayakucundaki orijinal mezar taşları hâlâ durmaktadır. Mezar taşında Vani Mehmet’in 1096/1685 tarihinde öldüğü yazılıdır. Ayrıca caminin haziresinde de çok sayıda eski mezar taşı vardır.

Raif Kaplanoğlu