Bursalı divan şairi ve sufi

Bursa’da doğmuştur. İzmirli olduğunu da söyleyenler vardır. Mevlevi şeyhidir. Kütahya’da uzun yıllar Mevlevi şeyhliği yapmış ve orada 1148/1735 yılında ölmüştür. Oğlu Halis Ahmed, yerine Mevlevihaneye şeyh olmuştur. O da şair idi.

Şiirlerinden oluşan bir Divan’ı vardır. Sefine-i Mevleviye adıyla, Mevlevi tarikatı büyüklerini kaleme aldığı 3 ciltlik kitabı vardır.

(SİCİLİ OSMANİ II, s. 62; BURSALI TAHİR II. s. 179 ; SALİM, s. 197, fatin, S. 38)