Orhangazi ilçesine bağlı bir köy

İlçenin kuzeyinde, Orhangazi'ye 7 km uzaklıktadır. Ortaköy ile Yeniköy arasında antik dönemde kurulmuş bir yerleşim yerini gösterecek yeterince yazıt ve kalıntı çıkmıştır. Çok eski bir Türk köyü olmasına karşın, XIX. yüzyılda Ermenilerce yoğun bir yerleşime neden olmuştur. Selvileraltı olarak anılan eski Osmanlı mezarlığındaki mezar taşları, köydeki yerleşimin Kanuni zamanını göstermektedir. 1895 ve 1908 Yıllığı'na göre köyde 465 hanede, 2.380 Ermeni yaşamaktaydı. Kurtuluş Savaşı sırasında çete savaşları sırasında köy tümüyle tahrip görmüş, köyde hiçbir ev ve yapı kalmamıştır. Kurtuluş Savaşı sonrasında Ermenilerin yerine, Yunanistan'dan gelen Vodinalı göçmen­ler ile Yugoslavya'dan gelen Boşnak, Arnavut ve Bektaşiler yerleşmiştir. 1990 yılında 707, 1997 yılında 720 kişi yaşayan köyün başlıca geçim kaynağı zeytincilik ile fabrika işçiliğidir. Ermenilerden kalma kilisenin sadece temelleri kalmışken, hamam ise büyük ölçüde sağlam durumdadır. Köydeki heyelan nedeniyle, evler sürekli tahrip görmektedir.

Raif Kaplanoğlu