Bursalı sufi, yazar

Ünlü sufi Abdürrahin Şirvani’nin torunu olan yazar, öğrenimini tamamladıktan sonra müderrislik yapmaya başladı. Bursa müderrisiyken, 1065/1654 yılında Bursa’da yaşamını yitirmiştir. Gömütü, Alipaşa Camii avlusundadır.

Yazarın, Talikat Ale’l-Beyzavi, Şerhu Telhis, Şerhu Fıkh-ı Ekber adlı yazma kitapları vardır. ?

(BURSALI TAHİR I, s. 415)