Çekirge semtinde bulunan cami, Osmanlı sultanı I.Murad tarafından 1366 yılında yaptırılmıştır.

Yapı, alt katı cami, üst katı medrese olarak düzenlenmiş ilginç bir mimari sitilde yapılmıştır. Caminin yapımında taş, tuğla ve Bizans devrinden kalma devşirme malzeme kullanılmıştır. Yapının üzeri kubbeler ile örtülüdür.

Birçok kez tamir görmüş olan cami halen sağlam olup  ibadete açık durumdadır.

Sayın Kazım Baykal bu yapıyı; "Benzeri bulunmayan bir anıt" olarak niteler.

Caminin eski bir Bizans kilisesinden dönüştürüldüğü veya eski bir Bizans sarayından dönüştürüldüğü iddia edilmekteyse de, cami olarak yeni baştan yapıldığı görüşü daha ağır basmaktadır. Hammer ise bu yapıyı yapan mimarın Rum veya Frenk olduğunu yazar.

Caminin bitişiğinde tarihi bir çeşme bulunur.

Cami ile türbe arasında bulunan şadırvandan ise, birinden sıcak diğerinden soğuk su akan çeşmeleri bulunurken, uzun bir süredir sıcak su kesilmiştir. Tuvaletlerin önünde, anıtsal nitelikte iki çınar ağacı bulunmaktadır.

(BAYKAL (1950) s.38; VAKIFLAR (1983) III. s.135; YALMAN (1984) s.171; WİLDE (1909) s.12; CUİNET (1894) s.125; ABDULKADİR KADRİ (1911) s.11; AYVERDİ I. (1966) s.231-269;  A. Gabriel  VAKIFLAR Der. (1940) s.37-43; A.S.ÜLGEN Bursa Anıtları, Yapı Kredi Bankası Broşürü(1948)  s.17; TEXİER (Ali Suad) C.I,s.227; AŞIKPAŞAOĞLU (Atsız) s.129; NEŞRİ  TARİHİ(Köymen) s.202; S.Çetintaş, Türk Mimari Anıtları Osmanlı Devri Bursa'da Murad I. ve Bayezıd I. Binaları İst.1952; B.A.Cevdet-Evkaf, no.695; TEXİER (Ali Suat) 1924, s.232; HAMMER (Üçdal) C.I, s.159; GÜLDESTE (1885) s.21-24)