Bursa'ya bağlı bir köy

1530 tarihli tahrir defterine göre Kite/Ürünlü kazasına bağlıdır. Köyde önceleri Baba Tekkesi bulunmaktaymış. Bir de M.Kemalpaşa ilçesine bağlı Karyağmaz adlı bir başka köy vardır. 1934 yılında alınan bir karar ile köy Dursunbey ilçesine bağlanmıştır.

Raif Kaplanoğlu