İznik Surları'nın geçmişi, İ.Ö. 258 tarihlerine dayanır. İznik Surları'nda; sırasıyla İstanbul, Yenişehir, Lefke ve Göl kapıları bulunur. Ayrıca on iki tali kapısı bulunur.

İznik Surları her devirde güçlü ve geçilmez surlar olmuştur. İstanbul Surları'ndan sonra en önemli surlar İznik Surları'dır. Uzunluğu 4970 metredir.

Yüksekliği 10-13 metre olan surların direncini güçlendirmek amacıyla 114 yuvarlak ve planlı burcu bulunur. Burçların eskileri yuvarlak yenileri ise dört köşedir. Ayrıca surların önünde bulunan müdafa hattında 131 burç vardır.  

İznik Surları birçok kez tamir görmüş olup büyük ölçüde eski kent kalıntıları surlarda kullanılmıştır. Sayın S. Şahin, Bizans devrinde, Arap akınlarından korunmak için birçok yapı malzemesinin surlarda kullanıldığını yazar.

Şahin, Lefke Kapı ile İstanbul Kapı surları üzerinde bulunan üç kabartma tasvirde, İ.Ö. III. yüzyıla ait bir savaşın anlatımı yapıldığını söyler. Ayrıca surlarda bulunan birçok yazıların okunması ile surlarda yapılan onarımların anlatımı da yapılmıştır.

(K. Keresteci-E.Savaş- Ş.Kargıner- E. Altınölçer, İznik İst. 1963 s.35-40; S.Şahin İznik(Nikaia) "Alamannia"(?) Rölyef, X? Türk Tarih Kong. Ank. 1990, s.657-661; A.M. Shchneider- W.Karnapp. Die Stadmauer von İznik(nicaea), Berlin 1943, 36 nolu kule; K.Bittel, Das Alamannia-Relief in Nicaea Festschrift für Peter Goessler Stuttgart 1954, s.11; TEXİER (Ali Suat) 1924, s.184-193; S.Eyice, İznik 1991, s.15; H.Dernschwam (Y.Önen) s.217)