Orhangazili diplomat, dış politika uzmanı, yazar

1918 yılında Orhangazi’de doğdu. Ertuğrul Soysal’ın ağabeyidir. İlk okulu Orhangazi’de, orta öğretimi Bursa’da, yüksek okulu ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Uzun süre büyükelçilik ve diplomatlık yaptı. Soysal’ın dış politika ve diplomatik tarih ile ilgili birçok kitabı yayınlanmıştır: Fransız İhtilali ve Türk-Fransız Diplomasi Münasebetleri, (Ank.?) Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, (Ank. 1989) Türkiye’nin Uluslararası Siyasi Bağıtları, (1945-1990) 2 cilt, (Ank. 1991) Türk Dış Politika İncelemeleri Kılavuzu (Ank. 1993) Soğuk Savaş Dönemi ve Türkiye (İst. 1995)

(R.Kaplanoğlu, Orhangazi, s. 131)