Bayezıd Paşa’nın kızıdır

Sitti Hatun olarak anılır. Kükürtlü Hamamı civarında bulunan bu türbe, Sultan Bayezıd’ın kızı, Kara Mustafa Paşa’nın? hanımı olan Hatice Sultan için, XVI. yüzyıl başlarında  Bursa Subaşısı Mehmed Bey tarafından yaptırılmıştır. Sölöz’e bağlı Hatice bu kişinin vakfı idi.

Raif Kaplanoğlu