Bursalı divan şairi

Asıl adı Nazikzade Abdülhadi’dir. Bursa’da doğan şair, XVII. yüzyılın ikinci yarısında yaşamıştır.

Şairin şiirlerinden seçilmiş birkaç ikiliği şöyledir;

“Dil,şad oluruz sanma bizi, saki meyinle

  Meclisteki yar olmaya zehir-i ab ile birdir”

“Anma ol devleti kim sonra pişman olasın

  İsterse ol izzeti kim hürrem o handan olasın”

(NUHBETÜ’L-ASAR, s. 117/a; )