II. Murad döneminde, Hacı İvaz Paşa tarafından yapılan bu hana, Sandıkçılar Hanı adı da verilmekteydi.

Bugün bu handan hiçbir iz bulunmaz.

(AYVERDİ II. (1972) s.353)