Bursa'nın eski bir mahallesidir

Mahallenin adına en eski, 1463 tarihli kadı sicil belgelerinde rastladık. Ermeniyun olarak da anıldığı anlaşılan mahallenin adına belgelerde, XV. yüzyıldan sonra rastlanmamıştır. Tahrir defterlerinde yer almayan bu mahalle, kadı sicillerinde Ermenilerin yaşadığı bölgeyi anlatmak için söylenen mevkiidir. Mahallenin bir Ermeni mahallesi olduğuna kuşku yoktur. Olasılıkla Kurtoğlu ve Setbaşı gibi Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı mevkiinin adıdır.

Raif Kaplanoğlu