Demirtaş Paşa semtindeki aynı adı taşıyan caminin yanında bulunan gömütte, Ali Bey oğlu Demirtaş Paşa (öl. 1427) yatmaktadır.

Raif Kaplanoğlu