Bursa’da adına mescidve mahalle bulunan derviş

Çoban Şeyh adıyla anılan Hacı Bayram-ı Veli’nin müridi olan bu kişi koyun güden bir çoban olduğu için bu adı almıştır. Bir de Sultan Orhan’ın oğlu Çoban bey vardır. Bursa’da 872 yılında bir mahalle bulunmaktaydı.

(BALDIRZADE, 36; KÜTÜK I, s. 343; Menakıb-ı Üftade, s. 48,52)