İznik'in Elbeyli köyü yakınlarında, Çandarlı mevkinde bulunan bu caminin yanında bir de hamam bulunmaktadır.

Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında en ünlü vezir ailesi olan Çandarlı'lardan İbrahim Paşa tarafından yaptırılan bu hamam bugün harap ve terkedilmiş durumdadır. 

XV.yüzyılın ilk çeyreğinde yapılan bu yapılardan cami, 9,90X10,30 metre boyutlarındadır. Yapının duvarları tuğla ve moloz taşı ile örülmüştür. Merdivenlerde, devşirme melzemeler görülmektedir. Yapının üstü yıkılmıştır.

Hamamın duvarları da, moloz taşı ve tuğla ile örülmüş olup iç kısımları sıvalıdır. Hamam bugün, büyük ölçüde harap durumdadır.