Nilüfer ilçesine bağlı bir belde

Görükle'den 14-15 km uzaklıktadır. Önceleri Kite ilçesine bağlı idi. Kite, Bursa'nın batısındaki Ürünlü Mahallesi’dir. Tımar köyü idi. Eski kayıtlarda geçen Akça köyü bu ol­malıdır. Koca Mehmet Paşa'nın vakfı olan Akça köyü ile, kadı sicillerine rastladığımız Yıldırım Camii vakıfları arasında geçen Akça köyler farklıdır. Çünkü Bursa ve civarında birçok Akça adlı köy vardır. Köy adını, bölgede çokça bulunan akça ağacından almıştır. 1530 tarihli tahrir defterinde Kite/Ürünlü’ye bağlı gösterilen Akçakilise köyü bu olabilir. Bu tarihte bu köyde 16 hane Hıristiyan yaşamaktaymış. 1895 ve 1908 Yıllığı’na göre 224 hane olan belde, Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılarca tahrip görmüştür. Bu köyden Hacı Osman Ağa işkence ile öldü­rülmüştür. 1927 yılında 1.279 kişinin yaşadığı köyde 1990 yılında 2.444, 1997 yılında 2.503 kişi yaşamaktaydı. Köyde 1767 yılında yaptırılan Hacırecep Camii ile, 1978 yılına kadar kullanılan tarihi bir hamam vardır. Hamam ile cami yenilenmiştir. Apolyond Gölü’ne çok yakın bulunan köyün yanında bir de balık işleme fabrikası bulunmaktadır. Hayvancılığı yaygındır. Ancak köylülerin önemli bölümü, Bursa'daki fabrikalarda çalışmaktadır. Köyde yerlilerin dışında, 50 hane kadar 1880'li yıllarda Bulgaristan'dan gelen göçmenler yaşamaktadır. Köy yakınlarında Sümbül Dede adlı adak yeri olarak kullanılan bir kişinin yatırı vardır. Köyün Aktopraklık bölgesinin panayırlar mevkiinde geniş bir alanda yerleşim kalıntısı ile bir de höyük bulunmaktadır. Yakın çevresinde sanayi bölgesi ilan edilen bu mevkii, koruma kurulu tarafından SİT kapsamına alınmıştır. Asar Tepenin göle bakan yamaçında da bir kale kalıntısı vardır. (BAO. Temettuât Defterleri, no.7372)

Raif Kaplanoğlu