Sûfîzâde’dir. Zahirî ve bâtınî ilimlerde mahir, alim ve kâmil bir zat idi. Gizli ilmine kimse muttali olamadı. 1223/1808’de vefat etti ve Zeynîler’de Abdüllâtif Kudsî Türbesi’nin batısına gömüldü. BK, I/42