Bahri Dede Tekkesi şeyhi Mehmed Efendi’nin oğludur. Babasının yerine şeyh olmuş ve 1202/1787’de evlâdsız vefat eylemiştir. BK, I/25