Bursalı hattat

Aslında bir Mevlevi şeyhi olan Zati Dede, nesih yazısı çok ünlüdür. 1879 yılında yaşamını yitirmiştir,

(Hat ve Hattatan, s. 243; KÜTÜK IV, s. 406)