Yıldırım Külliyesi içinde bulunan bu yapı, 1399 yılında, Yıldırım Bayezıd tarafından yaptırılmıştır. Açık revaklı, avlulu ve kubbeli dersaneli medrese tipinde yapılmıştır.

Duvarları taş ve tuğla ile örülmüş olan bu medresenin, dikdörtgen avlunun üç taraftan saran revakların arkasında odaları yer alır.

Girişin tam karşısında bulunan dersanenin üzeri bir büyük kubbe ile örtülmüştür. 8,65X8,86 metre ölçülerinde olan bu dersane, diğer tüm Bursa medreselerinin özelliklerini taşır. Revakların arkasında bulunan yirmi odanın üzerleri uzunlamasına tonozla örtülüdür. Her odanın birer penceresi bulunmaktadır. Köşelerdeki odaların ise pencere sayısı ikidir. Ayrıca her odada iki niş ve bir ocak bulunur. Girişin iki yanında tonozla örtülü, hocalara ait odalar bulunur.

Giriş cephesinin taş, diğer kısımların ise tuğla süslenmesi, o dönemde taş süslemelerinin daha önemli sayıldığını göstermektedir.

1640,1649, 1671, 1825 ve 1948 yıllarında onarım gören medrese bugün dispanser olarak kullanılmaktadır.

(KÜTÜK IV. s.283; VAKIFLAR (1983)III. s.321; BAYKAL (1950) s.155; YALMAN (1984) s.28; ABDULKADİR KADRİ (1911) s.34; AYVERDİ I. (1966) s.453; AŞIKPAŞAOĞLU (Atsız) s.69; DEMİRİZ (1979) s. 435-446; GABRİEL (1958) .65,73)

Raif Kaplanoğlu