Yıldırım Külliyesi'nin bir parçası olan Darüşşifa, 1390 yılında, Yıldırım Bayezıd tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı, iki eyvanlı, revaklı avlu etrafında yer alan odalı bir yapı tarzındadır.

30,00X52,00 metre boyutlarında olan yapı, Osmanlı Devleti'nin ilk hastanesi olarak kabul edilir. Duvarları, taş ve tuğla ile örülmüştür. Yapının içinde bulunan geniş salonun üzeri kubbe ile örtülüyken diğer odaların üzeri yuvarlak tonozla örtülmüştür. Her odada ocak bulunur.

Yapıda, belirli bir düzene uyulmaksızın yer yer serpiştirilmiş süsleyici elemanları vardır. Süslemelerde geometrik motiflerin yanı sıra selvi motifi dikkat çeker.

Bir de minaresi bulunan darüşşifa'nın yanında tekkeye ait yapılar da bulunur.

(BAYKAL (1950) s.155; YALMAN (1984) s.30; AYVERDİ I.(1966) s.454-461; GABRİEL (1958) s.76; S.Çetintaş Bursa Darülşifası (1952) ; AŞIKPAŞAOĞLU (Atsız) s.69; DEMİRİZ (1979) s. 447-451)

Raif Kaplanoğlu