Bursa'nın eski mahallelerinden biri idi

Bursa'da Yiğit unvanlı iki mahalle vardır. Bunların biri yeni, diğeri ise eski önadı ile anılmıştır. 1463 tarihli kadı sicillerinde, eski Yiğitoğlu anlamına gelen İbn-i Yiğit Köhne, İbn-i Şab Köhne veya İbn-i Şab adları kullanılmıştır. Burada "şab", yiğit anlamındadır. Bugün İnönü ve Cumhuriyet caddelerinin kesiştiği alanda bulunan mahalle, Eskiyiğit veya Yiğitköhne olarak anılmaktadır. Mahalleye adını veren mescit, 1449 yılında Yiğitoğlu Hacı Ali tarafından yaptırılmıştır. XVI. yüzyılda sadece 20-30 kadar hane yaşayan ufak bir mahalle idi. 1924 yılında, nüfusu azaldığı için Ebuishak, Kızyakub ve Ahmetdai Mahallesi ile birlikte bir muhtarlığa bağlanmıştır. Cumhuriyet döneminde Eskiyiğit olarak anılan mahalle, 1950'li yıllara kadar varlığını sürdürmüştür. Bugün mahalle civarı büyük ölçüde işyerleriyle doludur. Mahalle mescidi, İnönü ile Cumhuriyet caddelerinin kesiştiği yerde sağlam durumdadır. Mahalleye adını veren kişi de halen mescidin bahçesinde gömülüdür.

Raif Kaplanoğlu