Osmangazi ilçesine bağlı bir köy

Eski adı Çongara'dır. Bursa'nın hemen gü­neyinde, Bursa'ya 8 km uzaklıktadır. 1530 yılı tahrir defte­rinde adına rastladığımız köy, Sultan Murad’ın vakıf köyüdür. Köyün geliri Çekirge'deki imarete harcanmaktaydı. Bazı belgelerde ise Orhan Bey’in vakıf köyüdür. Nitekim birçok belgede Çongara’dan Fidyekızık köyüne kadar tüm arazinin Çoban Bey vakfına ait olduğu kayıtlıdır. Köyde XVI. yüzyılda yemiş, kestane ve dut ağaçları varmış. Kestaneçukuru bu köyün sınırları içindedir. 1530 tarihli tahrir defterine göre köyde 7’i Müslim, 22’si Hıristiyan 29 hane vardı. 1578 yılında ise 9’u Müslim, 17’si Hıristiyan toplam 26 hane yaşmaktaydı. XIX. yüzyıla gelindiğinde köyde Hıristiyan kalmamıştır. 1895 ve 1908 Yıllığı'na göre köyde 40 hane bulunuyordu. 1932 yılında Bursa Uludağ yo­lunda bir silahlı gasp olayı yaşanmıştı. Bu olay sırasında Ali adlı biri, jan­darma katili olan kişilere sopa ile saldırıp iki eşkıyayı öldürmüş; ancak, bu sırada kendisi de katillerce öldürülmüştü. 1933 yılında, Uludağ yolunun kıyısında bu kişi adına bir anıt dikilip, köyün adı da Yiğitali olarak değiştirilmiştir. Ormanlık bir alanda bulunan köyde, 1927 yılında 350, 1990 yılında 504, 1997 yılında 529 kişi yaşamaktaydı. (Bak ÇONGARA)

Raif Kaplanoğlu