Bursa'nın eski mahallelerinden biri idi

Tahtakale civarında, Temiz Cadde bölgesidir. Bursa Kadı Sicilleri'ndeki, 1467 tarihli belgelerde bu mahallenin adına rastladık. Ancak tahrir defterlerinde adı yoktur. Kadı sicillerinde adına sıkça rastladığımız Beziri/Bezirci Mahallesi’nin bu mahalle ol­duğunu sanıyorum. Ancak Velediveziri ve İbnibeziri olarak anılan bir başka mahalle vardır ki, bu iki mahalle yan yana ve farklı mahallelerdir. Nitekim 1924 yılında nüfusunun azalması nedeniyle Kavaklı, Babızemin ve Velediveziri Mahallesi ile birleşip tek mahalle olmuştur. XVI. yüzyılda yaklaşık 50 hanenin yaşadığı bu mahallenin adı, Cumhuriyetten sonra Bezirci olarak değiştirilmiştir. Mescidin yanında ufak bir mezarlık, yakınlarında ise bir jandarma karakolu vardı. Kıble yönünde cins bir çınar ağacının üst tarafında, kargir olarak yapılmış üç musluklu bir çeşme vardır. Bunun arkasında da geniş bir mezarlık vardır. Mahalle 1950'li yıl­lara kadar varlığını korumuştur. Bugün halen mahalle mescidi sağlam durumdadır. (BOA. Temettuât Defterleri, no.7556)

Raif Kaplanoğlu