Bursa’da adına mescit ve mahalle bulunan yönetici

Künyesi Yaniç oğlu Hacı Hayrüddin oğlu Mahmud Çelebi’dir. Ankara Savaşı’na da katılmış ve Osmanlı Devleti’nin ilk devir kumandanlarındandır. Hisariçi’nde, Zindankapı Sokağı’nda bulunan bu mescidi, 1440 yılında yaptırmıştır. 854/1450’li yıllarda yaşamını yitirmiştir. Mescidin avlusunda, gömülüdür. Yaniç’in gömütüne, XVIII. yüzyılda konulmuş olan bir yazıtta, yanlışlıkla olacak 1335 yılında öldüğü yazılmıştır ki bu araştırmacılarca kabul görmez.

(AYVERDİ II. s. 347)

Raif Kaplanoğlu