İnebey semtinde bulunan bu cami, II. Murad'ın vezirlerinden Üzeyr Efendi tarafından, yaptırılmıştır.

7,90X7,90 metre iç ölçülerinde olan camide bir de, 3,65 metre derinliğinde son cemaat yeri bulunmaktadır. Üzeri bir büyük kubbe ile örtülü bulunan caminin duvarları, üç sıra tuğla bir sıra kesme taş olarak örülmüştür.

Cami bugün, halen sağlam ve ibadete açıktır.

(BAYKAL (1950) s.82; VAKIFLAR (1983) III. s.205; MİRAT-I BURSA (1905) s.18)

Raif Kaplanoğlu