Bursalı divan şairi

Asıl adı Ahmet’tir. Fatin Tezkiresi’ne göre adı Mehmet’tir. Bursa’da doğmuştur. Lakabı Mahmudzade’dir. Bir tüccarın oğlu olan şairin gençliğinde güzelliği ün yapmıştır. Öğrenimini tamamladıktan sonra Sultan Divanı’nda katip olmuştur. Şair, 1132/1720 yılından önce yaşamını yitirmiştir. Kepecioğlu’nun 1725 yılında öldüğünü ve Nişancı’da gömülü yazdığı Vasıf aynı olmalı. Ancak bu kişinin babası Karaçelebi Hasan Efendi’dir.

Şairin şiirlerinden seçtiğimiz bir ikiliği şöyledir;

  “Geldi bahar mevsimi hat-anver oldu yar

 Aşık bu yüzden etti yine iki nev-bahar”

(NUHBETÜ’L-ASAR, s. 112; SALİM, s. 698; SEFAYİ, s. 326; FATİN, s. 433; KÜTÜK IV. s. 327; SİCİL OSMANİ II. s. 145)