Yenişehir’e bağlı eski bir köy idi

Belgelerde Lulu, Ula, Lula gibi anıldığı olmuştur. 1908 Yıllığı'na göre Yenişehir'e bağlı olup Uluköy olarak anılmış. Ulupınar olarak da anılan köy bu olmalıdır. Süleyman Paşa’nın mülkü imiş. 1908 yılında, 20 hane yaşayan köyün adına, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra rastlayamadık. XIX. yüzyılda çiftliğe dönüşen köyü Şamahli Hacı Hüseyin satın almış. Yenişehir’in batısında, kasabaya çok yakındır. Köy zamanla çiftliğe dönüşmüş olup, halen köyde çok sayıda güzel konak bulunmaktadır. Bugün Ulucami Mahallesi’ne bağlanmıştır.

Raif Kaplanoğlu