Yerkapı semtinde, kale surlarının yanında bulunan bu cami, XVI. yüzyılın ikinci yarısında, Üftade Mahmud Muhiddin tarafından yaptırılmıştır.

13,00X13,00 metre iç ölçülerinde bulunan caminin üzeri kubbe ve tonozla örtülmüştür. Caminin girişinde, üç metre derinliğinde bir son cemaat yeri bulunur. Yapının duvarları kesme taş ve tuğla ile örülmüştür.

Cami, çeşitli depremlerle yıkıldığı için torunu İbrahim Efendi tarafından yeniden yaptırılmıştır. 1866 yılında ve son olarak da 1969 yılında büyük çapta onarım gören cami, halen sağlam ve ibadete açık durumdadır.

Caminin doğusunda yaşlı bir servi bulunur.

(BAYKAL (1950) s.74; KÜTÜK IV. s.281; MİRAT-I BURSA (1905) s.17; YALMAN (1984) s.121; VAKIFLAR (1983) III. s.198; ABDULKADİR KADRİ (1911) s.28; K. Alpaslan, Türk Mutasavvuflarından Hazreti Üftade, Bursa 1966)

Raif Kaplanoğlu