Bursalı yazar

1453 yılında doğan yazar, Taşköprülüzade Halil Bey’in oğludur. Muslihiddin Mustafa olarak tanınır. Ünlü Şakaik yazarı Ahmed Efendi’nin babasıdır. Öğrenimini tamamladıktan sonra müderrisliğe başlamıştır. Bursa’da uzun süre müderrislik yapmıştır. 936/1529 yılında İstanbul’da yaşamını yitirmiştir. Aynı tarihte ölen Muallimzade Muslihiddin  farklı bir kişidir.

İslam hukuku alanında Vikaye ve Miftah adlı kitapları olan yazarın Hilmi mahlası ile şiirleri vardır.

(İA, 12/1, s. 42; MECDİ, s. 391,525; KÜNHÜ’L-AHBAR, s. 235; UZUNÇARŞILI II, s. 669; LATİFİ, ?; KÜTÜK III. s. 386)