Yenişehirli müzisyen ve divan şairi

Meczub Şuri olarak anılmıştır. Mevlevi olan Şüri, ilk önce Konya Mevlevihanesi’nde, sonra Şam Mevlevihanesi’nde bulundu. Usta bir müzisyen  olan Şuri, Bağdatlı Ruhi’ye mesnevi okumuştur. 990/1582 yılında ölmüştür.

Şuri’nin şiirlerinden seçtiğimiz bir ikiliği şöyledir;

   “Goncasız nev-baharı neylerler

 Yarsız megazarı neylerler”

(BURSALI TAHİR II, s. 395; AŞIK ÇELEBİ, s. 312; AHDİ, s. 70; HASAN ÇELEBİ I, s. 536; FAİZİ, ?ESRAR DEDE?)