Bursalı sufi, yazar

Bursa’da doğmuştur. Babası Germiyanlı Yusuf’tur. Karahisar’da doğmuştur. Emir Sultan’ın halifelerinden olan Süleyman Efendi’nin Muhittin Efendi’nin yerine şeyh oldu.  Seyrü’s-Salikin ve Sirace’s-Sairin adlı basılmamış kitapları bulunur. (Bu kitaplar, Ayasofya Kütüphanesi’nde vardır.) 1018/1609 yılında öldü. Karamanlı Mahallesi’ndeki mescidi de bu kişi yaptırmıştır. Mescidinin haziresine gömüldü.

(BURSALI TAHİR I, s. 105; GÜLDESTE, s. 172, 123; KÜTÜK IV. s. 201; SİCİLİ OSMANİ III. s. 71)