Sultan Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa' nın, ölümünden sonra onun adına yapılan bu medrese, 1332 yılında yapılmıştır.

Açık avlulu, "U" planlı medrese, bir dersane ile on bir odadan oluşmaktadır. Yapının duvarları moloz taşı ve tuğla ile örülmüş olup yer yer devşirme malzeme kullanılmıştır. Üzeri kubbelerle örtülü olan yapının kubbeleri oluklu kiremitle kaplıdır.

Birçok onarım gören yapı, 1968 yılında onarılıp İznik Müftülüğü olarak işlevini sürdürmektedir. Bugün yapı oldukça bakımsızdır.

(OTTO-DORN, İznik, 1941,s.69; AYVERDİ I. (1966)s. 172; Ayverdi, "Gazi Süleyman Paşa Vakfiyesi ve Tahrir Defterleri" VD. VII. 1968 s. 19; VAKIFLAR (1986) IV. s. 247; S.Eyice, İznik 1991, s.42; E. Savaş, İznik, s.38)

Raif Kaplanoğlu