Bursalı ünlü ok atıcısı ve sporcusu

Asıl adı Abdi’dir. Bosna’dan göçüp Bursa Okçular Köyü’ne yerleşmiştir. Uzun yıllar gemicilik yaptı. Kemankeş Kasım Ağa’dan okçuluk dersi aldı. İstanbul’daki Okçuluk yarışmalarında ünlü Tozkoparan’ı tek yenen kişi olarak ünlendi. Bursa’da Şüca (Yiğit) adını aldı. Şüca, İstanbul Okmeydanı’ndaki Lodos Menzili’ndeki 1271 gez mesafelik rekorunu yaptığında 68 yaşında imiş. 962/1555 yılında 73 yaşında ölmüştür. Karacaahmet’e gömülen Şüca’nın mezarı bugün kayıptır. Baldırzade’ye göre 927/1515 yılında ölmüştür.

(BALDIRZADE, s. 46; Prelli Dergisi, S. 16, s. 206, İst. 1981)