Pınarbaşı’nın üzerindeki tepelerde, Seyitnasır Caddesi’nde bulunan ahşap türbe, XV. yüzyılda yapılmıştır.

Buhara’da doğup, Bursa’ya gelen Seyyid Nasır’ın Peygamber ailesinden geldiği söylenir. Lakabı Hüsrev’dir. Bursa’nın fethine katılmış olan Seyyid Nasır, Sultan II. Murat devrinde yaşamış, 855/1451 yılında Bursa’da yaşamını yitirmiştir. Bu mahalledeki mescidi, Hacı Şahabeddin (Öl. 1454) adlı bir tüccarın, 1453 yılında yaptırdığı söylenmektedir. Hacı Şahabeddin, Buharalı bir velidir. 1671 yılında, Seyid Nasır’ın türbesi ile mescidi yıkıldığı için tamir edil­miştir. 1893 yılında mescit, Sultan Abdülhamit tarafındanda onarılmıştır. Seyid Nasır ise, Bursa’ya gelen ilk göçmenler­dendir. Duvarları moloz taşıyla örülmüştür. Türbenin aslında eski bir tekke olduğu sanılmaktadır. Türbe dışında da bazı eski mezar taşları vardır. 1963’te bir kez daha onarılmış, 1993 yılında da çevre düzenlemesi yapılmıştır.