Bursalı kadın divan şairi

Asıl adı Şerife Zeyna Hanım’dır. Ünlü Bursalı şair ve Mısri Dergahı şeyhi Zaik Efendi’nin kızıdır. Edebiyatımızda geçen ünlü Mısırlı Zeynep Hanım’ın katipliği yapan Şerife Hanım’ın iyi bir şair olduğu kaynaklarda belirtilse de günümüze gelebilen şiirlerini bulamadık. Şiirlerinde Katib Hanım mahlası kullanmıştır. 1319/1901 yılında yaşamını yitirmiştir.