Selimzade Camii'nin önünde bulunan bu türbede, 1611 yılında yaşamını yitirmiş olan müderris Selimzade Mehmed Efendi'nin gömütü bulunmaktadır.

Duvarları moloz taşı ile örülmüş olan türbe, 1950 yılından sonra yeniden yapılmıştır.

İçinde yazıtsız beş gömüt bulunan türbenin mimari bir özelliği bulunmamaktadır.

(BAYKAL (1950) s.157; VAKIFLAR (1983) III. s.287)