Bursa'nın eski mahallelerinden biridir

İbrahimpaşa, Nalbantoğlu ve Kayan Mahallesi arasındadır. Kentin merkezi olan Heykel Alanı, bu mahalle için­dedir. Kayan civarında bulunan mahalleye adını veren mescidi, 1450 ta­rihinde, Çelebi Mehmed'in kızı Selçuk Hatun yaptırmış. Sultan ve Sultanhatun olarak da anılmakta olan ma­hallenin adına, XV. yüzyıldan başlayarak belgelerde rastladık. 1530 yılında 42, 1573 yılında ise 91 hane yaşayan mahallede, 47 hane de kiracı yaşamaktaydı. Hacılar ve Hoşkadem mahalleleri arasındaki mahalle, bugün halen aynı adla varlığını sürdürmektedir. Mahallenin doğusu Gökdere, batısı Ressamşefik, kuzeyi ise Atatürk ve Ünlü Caddesi ile sınırlıdır. 1924 yılında, nüfusu azaldığı için Hocatabib, Hocaalizade, Sarıabdullah, Hoşkadem ve Hacılar Mahallesi ile birlikte bir muhtarlığa bağlanmıştır. Mahalle içinde, tarihi Vilayet Konağı ile, Adliye, Deftardarlık konakları da vardır. Mahalleye adını veren Selçukhatun Mescidi’nden başka Hacılar, Hocaalizade, Hocatabib mescitleri ile, Nasuhpaşa Hamamı, Hacılar ve Selçukhatun çeşmeleri bulunur. Fransız kilisesi de bu mahalle sınırları içindedir. Çoğunlukla eski Bursalıların yaşadığı mahalle daha çok işyerleri ile doludur. Bugün merkez Osmangazi ilçesine bağlı bir mahalledir. (BOA. Temettuât Defterleri, no.7522)

Raif Kaplanoğlu