Kayhan’daki Selçukhatun Sokağı'ndaki mescidin karşısındadır. Mescidin bahçesinin köşesinde, her iki sokağa bakacak şekilde iki çeşmedir. Sivri kemerli iki nişin içinde birer oluk ile bir musluk bulunmaktadır. Batıya bakan niş daha büyüktür. Güneye bakan çeşmenin aynasında çok parlak lacivert çiniler vardır. Çeşmeler, 1977 yılında, o zamanın muhtarı Muaffak İnan tarafından, halkın katkılarıyla aslına uygun biçimde onartılmıştır. Çeşmelerin mermer yalakları, bu tarihte, Fransız Mezarlığından getirtilmiştir. Bir sıra kesme taş, iki ve üç sıra tuğla ile örülen çeşmeler halen faal olarak kullanılmaktadır.