Kayhan semtinde, Selçukhatun Sokağı’ndadır. 1450 yılında, Çelebi Sultan Mehmet’in kızı Selçuk Hatun tarafından yaptırılmıştır. Selçuk Hatun, 1485 yılında yaşamını yitirmiş olup Yeşil Türbe’de babasının başucunda gömülüdür. 8,80X8,80 metre iç ölçülerinde kare planlı olan mescidin girişinde, 3,10 metre derinliğinde bir son cemaat yeri vardır. Girişi Bursa kemerlidir. Asıl ibadet alanının üzeri bir büyük kubbeyle örtülmüşken, son cemaat yeri tonozla örtülmüştür. Kapı üstünde mor çiniler bulunmaktadır. Kalkan duvarlı olan yapının duvarları tuğla ve moloz taşı ile örülmüştür. Kalkan duvarında tuğla süslemeler vardır. Küçük Bursa camilerinin tipik süslemelerine sahiptir. Pencere, alınlık ve dolgularında süslemeler vardır. Minberi yenidir. Mukarnaslı ve güzel mihrabı kötü boyanmıştır. Minare üzerinde bulunan âleminde boynuz sembolü vardır. Mescidin doğusunda bulunan bahçede çoğu eski olan silindirik mezar taşları bulunmaktadır. 1966 yılında son onarımını gören mescit, halen sağlam ve ibadete açık durumdadır. Kapı üzerinde üç satırlık bir Arapça kitabesi vardır. Mescidin kuzeybatı köşesinde iki eski çeşme bulunmaktadır. Yapı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindedir.

(Kütük IV. s.139; Baykal (1950) s.127;  Yalman (1984) s.28,61; Vakıflar (1983) III. s.158; Demiriz (1979) s.307-312; Gabriel (1958) s.153; Mantran (1954) s.94; A.T. Ulusoy, “Selçuk Hatun Sultan” Tarih-i Osmani Mecmuası, C.III, s.957-961; Köseoğlu (1946) s.56; Ayverdi II. (1972) s.321; Kaplanoğlu (2004) 255)

Raif Kaplanoğlu