Ulucami'nin arkasındaki Şeker Hoca Caddesi'nde bulunan bu cami, Sultan I. Mehmed döneminde yaptırılmıştır.

8,20X8,20 metre iç ölçülerinde olan caminin üzeri bir büyük kubbe ile örtülmüştür. Caminin duvarları ise, moloz taşı ile örülmüştür. Caminin girişinde Bursa kemerleri bulunup, içersi sekiz pencere ile aydınlanmaktadır. Kubbeli olan yapının girişinde ahşap çatılı bir son cemaat yeri bulunur.

Hemen yanında ufak bir gömütlüğü bulunan Şeker Hoca Camii, halen sağlam ve ibadate açık durumdadır.

(BAYKAL (1950) s.89; VAKIFLAR (1983) III. s.176; BEESK (1958) s.17; AYVERDİ II. (1972) s.44)