Işıklar civarındaki mahalle

1514 yılından önce bu adı taşıyan bir köy varmış. Gülçiçek Hatun'un vakıf köyü imiş. Bir kadı siciline göre köy, Hıristiyan köyü imiş. Daha sonra terk edilen köy, bu tarihte tekrar evler yapılıp canlandırılmak istenmiş. Bir de mescit kurulan köyde eski bir meyhane bina­sında kimse oturmayınca, bir Hıristiyan’a verilmiş. Bu Hıristiyan da meyha­neyi tekrar işletmeye kalkışınca Müslümanlar tepki gösterip meyhanenin yıkılmasını sağlamışlar. Bu köy, 1573 yılında mahalle olmuş. Mahalle mescidini, Hamza oğlu Acem Mehmet, 1505 yılında yaptırmıştır. Sekeleme veya Silkme şekliyle de anılan mahalle bugünkü Işıklar Mahallesi idi. (Bak. IŞIKLAR)

Raif Kaplanoğlu