Osmanlı şehzadesi, Yıldırım Bayezıd’ın çocuğu

1397 yılında doğdu. 1402 yılında Bizans’a gidip 17 yıl orada kaldı. Ve burada 813/1410 yılında öldü. Bunun oğlu Orhan (1412-1453) Fatih tarafından öldürülüp, Bursa’ya gönderildi. Yıldırım Türbesi’nde gömülüdür. Evliya Çelebi, Muradiye’de Kasım Çelebi’nin Ali, Cihan, Veli ve Boğa Han adlı çocuklarının gömülü olduğunu yazıyor.

(GÜLDESTE, s. 38?; AŞIKPAŞAOĞLU, s. 86; İ.H.Uzunçarşılı, C.1, s. 326,328)